SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DEĞERİNE ETKİ EDEBİLECEK YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları

Yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantılarına ilişkin tutanaklarda sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek ve mevzuata göre açıklanması mecburi olan özel bir durum mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 Sayılı Tebliği'ne istinaden bildirilmesi gereken her türlü olay özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmaktadır.