İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikası
 

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden, çalışanları ve diğer tüm paydaşları ile birlikte daha da büyümeyi hedefleyen şirketimiz;

  • Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı
  • Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı
  • Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi
  • Çalışanların performansının sistematik ve objektif yaklaşımlarla değerlendirilmesini ve geribildirim ortamının yaratılmasını
  • Çalışanlara kendilerini geliştirecekleri ve kariyer hedeflerini şirket ihtiyaçları doğrultusunda belirlemelerini sağlayan bir ortam sağlamayı
  • Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini ölçümlemeyi, şirketimizin beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmayı,
  • İK Yönetiminde çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı

İnsan Kaynakları yönetiminin temel prensipleri olarak belirlemiştir.
Bu prensipler İK yönetiminin tüm süreçlerinde uygulanmaktadır.