Nasz profil | Karsan

NASZ PROFIL

Łączna Liczba Pracowników: 1082


Karsan zatrudnia obecnie 1082 pracowników o przeciętnym wieku zatrudnienia 36, z czego 203 zatrudnionych jest w oddziale administracyjnym, a 879 w dziale produkcji i usług polowych.

75% personelu administracyjnego posiada tytuł licencjata, podczas gdy% 25 posiada tytuł magistra, który zabiera Karsan poza standardy branżowe.

Personel produkcyjny i usług terenowych składa się z 471 absolwentów zawodowych szkół średnich zawodowych, 141 absolwentów szkół średnich i wyższych, 66 absolwentów szkół średnich i 201 absolwentów szkół podstawowych. % 84 pracowników umysłowych posługuje się biegle jednym językiem obcym, a% 13 biegle posługuje się dodatkowym językiem obcym. 
 


Tło Edukacyjne Oddziału Administracyjnego


Tło Formacji Oddziału Administracyjnego


Tło Edukacyjne W Zakresie Produkcji I Usług Polowych


Stosunek Męski / Żeński (biały Kołnierz)


Średni Wiek / Starszeństwo