IMKB : English
 
 
 
 
 
 
 

Kurumsal

 
 

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. (KARSAN) ve KARSAN OTOMOTİV SAN. MAMÜLLERİ PAZARLAMA A.Ş. (KOP) kurumsal ve kişisel bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder. Bu nedenle bilgi varlıkları ve iş sistemleri, işimiz açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmaları gerekir. 

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının yetkili kişilerde kalmasının ve “Bilgi Varlıklarının Gizlilik, Bütünlük Ve Erişilebilirlik” mevcudiyetinin sağlanmasıdır. 

Konumları veya görevleri ne olursa olsun tüm KARSAN ve KOP personeli, Çalışan El Kitabı’nda ve İş Sözleşmelerinde değinilen bilgi varlıklarının korunması ilkelerine uymak zorundadır. 

KARSAN ve KOP bilgilerine erişimi olan üçüncü taraf paydaşlar ile bunların bağlı destek personellerinin, Bilgi Güvenliği Politikası’nın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik kurallarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır. 

Tüm çalışanlardan, aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi beklenir. 

  • KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının Gizliliğinin, Bütünlüğünün ve Erişebilirliğinin sürekli olarak sağlanması. 
  • KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının kaybolması, bozulması veya kötüye kullanılmasını bertaraf edecek önlemleri alması. 
  • Bilgi Güvenliği standartlarının kapsamının, içeriğinin ve uygulamasının, KARSAN ve KOP’un yüz yüze olduğu risk düzeyini ele almaya yeterli olmasının ve yasal, yönetmelik, politika ve en iyi uygulamalara uyulmasının sağlanması. 

KIRAÇA Bilgi Sistemleri Direktörlüğü, Bilgi Sistemleri faaliyetlerini tarifleyen politika ve prosedürlerin işlevsel olarak sahibidir ve bunların KARSAN ve KOP bünyesinde uygulanmasından sorumludur. 

Herkes, Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri alması ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur. 

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, Çalışan El Kitabı’na paralel uygulanır. Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgi varlıklarımızın ve itibarımızın sürekli korunması ve iş başarımızın devamlılığı adına önem arzetmektedir. 

Okan BAŞ
CEO

 

Haberler
 
 
 
 
© 2011-2018   Gizlilik Bildirimi | Yasal Uyarı | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin Korunması | Bilgi Toplumu Hizmetleri